کارگاه های آموزشی

در حاشیه نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی، کارگاه های آموزشی جذابی در کلاس جهانی برگزار می گردد. در این کارگاه ها، شما داستان های موفقیت و شکست سازمان های مختلف را خواهید شنید و با مشارکت در کار گروهی تجربه هایی که ممکن است در واقعیت زندگی کاری خود با آنها مواجه شوید، شبیه سازی خواهید کرد. با ثبت نام در این کارگاه ها، شما به روز ترین اطلاعات را در زمینه بهینه کاوی از اساتید مجرب در زمینه بهینه کاوی فراخواهید گرفت.

 

کارگاه های آموزشی در حال برگزاری به شرح زیر است: